ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการชุมชนและสร้างพื้นที่ติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเพื่อนบ้าน และ/หรือพนักงานนิติบุคคลและ/หรือกรรมการหมู่บ้านหรือคอนโด เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่บ้าน เราจึงให้บริการเพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายที่สุดในการอยู่อาศัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ของเอกสารดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการใช้บริการไม่ว่าคุณจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของตัวคุณเอง คุณรับรองได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใดๆ ที่เราจัดหาให้แก่คุณเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม

หากคุณไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์มฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้แพลตฟอร์ม

คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ดังนี้